Přeskočit na obsah

Josef Cuhra

Kandidát na starostu

Projektant

KDU-ČSL

Radost a naděje – Radost z toho, že každý den je novou příležitostí. Naděje, že naše zápasy mají význam. Politika není jenom místo trvalých střetů. Je prostředím, ve kterém potkávám obětavé a nadšené lidi, kteří více než vyvažují polosvět profesionálních politických týpků. 

Je mi 55 let. S manželkou Helenou máme devět dětí a stále prožíváme život v dobrém i zlém jako fascinující a smysluplnou cestu.  Dvacet čtyři let v komunální politice mě naučilo mnohé o lidech i o sobě.  Jsem strojní inženýr a tato profese je pro politiku dobrou průpravou, protože umožňuje nalézat dutá místa v řečech právníků a řemeslných mluvků. Strojaři, na rozdíl od těch, kteří se schovávají za paragrafy a podmiňovací způsob, vědí, že opakem slovesa „funguje“ je pouze sloveso „nefunguje“ a nikoli nějaké dlouhé a nesrozumitelné souvětí.

Míra trapnosti z těchto vystoupení už přetekla. Je logické, aby v zaměstnání byla požadována naprostá profesionalita a ve správě věcí, které se týkají budoucnosti nás všech, stačil amatérismus okresního přeboru?  Na těžké krize současné doby už zdaleka nestačí zastaralý politický pravolevý koncept. Nedostatečná kapacita veřejného školství, vylidňování centra, trvalé snahy ukrajovat z veřejného prostoru a neadekvátní spoluúčast investorů na rozvoji infrastruktury města, na jehož úkor bohatnou.  To jsou úkoly, které musíme vyřešit společně. Vyřešíme je tehdy, budeme-li se držet již dávno formulovaných pravidel a jednání založeného na důvěře. 

Dobrých cílů lze dosáhnout bez podrazů a utajených rozhodnutí.  Proto chci spolupráci opozice i koalice ve výborech a komisích, ve kterých jsou projednávány všechny projekty hrazené z veřejných prostředků.  Žádné paralelní cestičky, žádné paralelní strategie. Dobrých cílů lze dosáhnout pouze se spokojenými zaměstnanci.  Hledání úspor ve vyhazování úředníků považuji za nesmysl. 

Chci, aby naše otevřenost a dobrá vůle se staly inspirací pro mladé lidi, aby radost a naděje byly jejich silou a pocit odpovědnosti za společné vztahy a životní prostředí byl pro ně zcela přirozený.  Takovou chceme Prahu 5 pro nás i pro příští generace. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že se to jednou povede a věřím v to i nyní.