Přeskočit na obsah

Praha 5 pro všechny

Město nejsou pouze dospělí a ekonomicky aktivní občané, ale také rodiny s malými dětmi, senioři, lidé nemocní, s postižením, lidé s jiným mateřským jazykem, kteří se snaží integrovat a další. Městská část by měla být přátelská a inkluzivní ke všem. Chceme podporovat vytváření silných sousedských komunit, propojovat generace a vytvořit z Prahy 5 místo, kde se nezapomíná na nejslabší.

Město musí být přívětivé k rodinám

 • Podpoříme vznik dětských skupin a lesních školek pro mladší děti.
 • Podpoříme bezpečnost dětí před školami zejména v ranních hodinách pomocí hlídek policie či rodičů nebo změnou dopravního režimu. 
 • Podpoříme sociální programy propojující generace – seniory a děti ve školkách apod.
 • Podpoříme místní restaurace a kavárny a další podniky přátelské k dětem (herničky, přebalovací pulty na dámských i pánských toaletách).
 • Podpoříme rozmanitější a zdravější stravování ve školkách a školách – více bezmasých jídel, více zeleniny, ovoce, jídla vhodná pro bezlepkovou dietu apod.
 • Program pro školy – péče o přírodu v jejich okolí.

Město musí být přívětivé ke komunitě

 • Podpoříme program Místní místním, který spojuje kavárny, restaurace a další podniky poskytující lidem v nouzi drobné služby jako dobití telefonu, načepování vody či použití WC zdarma.
 • Rozšíříme síť veřejných toalet např. u dětských hřišť.
 • Budeme podporovat existující i nová komunitní centra a nízkoprahové kluby pro všechny skupiny obyvatel a místní spolky. Se zástupci spolků a center se budeme pravidelně scházet, monitorovat jejich potřeby a hledat smysluplné možnosti spolupráce. Zavedeme pozici komunitního koordinátora či koordinátorky.
 • Podpoříme komunitní centra v integraci uprchlíků z Ukrajiny žijících na Praze 5 (kurzy češtiny, volnočasové aktivity pro děti ad.) 
 • Školní budovy a sportoviště zpřístupníme pro volnočasové aktivity pro děti a v létě zejména pro aktivity spojené s integrací ukrajinských dětí.
 • Budeme i nadále podporovat soustavné a kvalitní informování sousedů – cizinců na webu radnice a dalších informačních materiálech v jejich jazycích (zejména angličtina, ukrajinština, vietnamština).
 • Podpoříme pořádání akcí se zapojením cizojazyčných rodin – prezentace jejich národního jídla, jejich kultury, možnost prodeje typických pokrmů dané země.

Město musí být udržitelné

 • Stánkaře a zákazníky na farmářských trzích a dalších food akcích na Praze 5 budeme motivovat k bezobalovému prodeji. Vytipujeme další lokality pro tento typ akcí.
 • Podpoříme vznik obchodů s bezobalovým prodejem, prodejem lokálních a/nebo bio potravin a sociálních podniků. 
 • Budeme spolupracovat s místními pobočkami městské knihovny a podporovat jejich komunitní funkci. 
 • Budeme podporovat akce zaměřené na udržitelnost typu swapů. (malé granty)
Lucie Kmentová
Hana Heringová detail
Hana Heringová