Přeskočit na obsah

Praha 5 součást života metropole

Praha je živé společenství, jehož části spolu musí kooperovat a hledat společný cíl. Hranice Prahy 5 proto není linií, kde končí naše zájmy a začínají zájmy souseda. Toto archaické pojetí obvodu jakožto města obehnaného hradbami je třeba překonat znalostí společných problémů a definicí společných cílů. Víme, co nás spojuje a na čem musíme se sousedy společně pracovat.

Doprava: Radlická radiála bude přínosná pouze tehdy, bude-li provedeno odpovídající zvýšení kapacity Barrandovského mostu. Budeme hledat optimální průsečík zájmu naší a sousedních městských částí, který spočívá především v preferenci hromadné dopravy, která propojuje celou Prahu.

Změna klimatu a energetika: Budeme realizovat klimatický plán Hlavního města Prahy v podmínkách Prahy 5. Energetická opatření budou efektivní, budou-li koordinována a přijímána jednotně v rámci Prahy.

Územní rozvoj a ochrana životního prostředí: Budeme pracovat na ochraně a rozvoji cenných přírodních území jako Chuchelský háj, Prokopské a Dalejské údolí, Vidoule, Strahov a Petřín a břehy Vltavy spolu se sousedními městskými částmi.

Kulturní hodnoty a veřejný prostor: Budeme dbát na kvalitu výstavby a ochranu památek v Pražské památkové rezervaci a Pražské památkové zóně, do něhož spadá i část území Prahy 5. Nepřipustíme například znehodnocení jedinečné kompozice nábřeží a toku Vltavy u Janáčkova nábřeží výstavbou druhé plavební komory. Budeme chránit panorama železničního mostu před necitlivou přestavbou.

Spolupráce s MHMP: Budeme spolupracovat s magistrátem hlavního města v projektech péče o přírodní parky, lesy a chráněná území, které magistrát připravuje.

Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Vít Šolle