Přeskočit na obsah

Veřejný prostor

Skrze veřejný prostor poznáváme kulturní hodnoty města, charakter jeho společnosti i jednotlivých lidí. Veřejná prostranství jsou tváří města. Komunikující, zprostředkující vnitřní život navenek a reprezentující. S určitou nadsázkou lze říci, že jaká jsou veřejná prostranství, takové je město. Na území Prahy 5 se nachází řada veřejných prostranství, která jsou výrazně zanedbaná, na hranici funkčnosti, o obytnosti a estetických či smyslových kvalitách nemluvě. To chceme změnit.

Cítit se příjemně v ulicích

 • Zajistíme adekvátní úklid veřejného prostoru na Praze 5, včetně více košů i na cigaretové nedopalky.
 • Podpoříme chodníkový program a zaměříme se na odstraňování terénních překážek pro seniory, rodiče s kočárky či handicapované.
 • Vytipujeme vhodná místa na doplnění laviček k posezení a odpočinku. 
 • Budeme nadále rozvíjet pocitovou mapu Prahy 5, vyhodnocovat ji a pracovat s výsledky.
 • Zasadíme se o omezení vizuálního smogu v ulicích, včetně často nepovolených billboardů.
 • Zasadíme se o novou zeleň zejména ve frekventovaných ulicích Prahy 5 včetně mimo jiné tzv. parkletů – ostrůvků zeleně v ulicích. 
 • Vytipujeme dětská hřiště a další prostory, která by bylo vhodné zastínit zejména v parných létech.

Příležitost ke spoluúčasti

 • K úpravám veřejných prostranství přizveme veřejnost.
 • Podpoříme oživování vnitrobloků a dvorů, vznik záhonků v ulicích a na sídlištích, aby si mohli sami sousedé oživit svépomocí okolí svého bydliště.
 • Podpoříme vznik komunitních zahrad, využívání kompostérů, podpoříme existující zahrádkářské kolonie a využití menších plácků pro sport.
 • Srozumitelně a včas budeme prezentovat občanům záměry obce a dáme jim větší prostor pro vyjádření.

Rozvoj a údržba

 • Budeme pokračovat v revitalizaci parků, náměstí a nábřeží.
 • Budeme pokračovat ve výkupu zeleně a scelování veřejného prostoru.
 • Budeme zlepšovat kvalitu veřejného prostoru a relaxačních / volnočasových zón.
 • Začneme realizovat záměr revitalizace Motolského údolí. https://motolskeudoli.praha5.cz/.

Praha 5 má hodnotné centrum

 • Budeme dále rozvíjet pěší zónu Štefánikovy ulice.
 • Chceme obnovit nám. 14. října jako přirozené centrum Smíchova včetně parku Portheimka. Zachováme pobočku městské knihovny v prostorách bývalé tržnice.

Rozvoj veřejného prostoru si zaslouží samostatný výbor

 • Zřídíme výbor pro veřejný prostor. Provede zhodnocení stávajícího stavu a již připravovaných projektů.
 • Výbor bude formulovat a projednávat návrhy pro rozvoj veřejného prostoru městské části.
Hana Heringová detail
Hana Heringová
Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová