Přeskočit na obsah

Veřejné zakázky

Vyhlašování veřejných zakázek a jejich administrace jsou dány zákonem. Zákon však nezaručuje skutečnou úspěšnost provedení. Ta závisí především na kvalitě přípravy a kontrole provádění. V těchto oblastech má Praha 5 velké mezery, na které je třeba se zaměřit. Příprava a realizace veřejných zakázek vyžaduje posílení o oborníky. Zde se nevyplácí šetřit.

Je nutná odborná příprava a projednání

  • Posílíme odbory, které se zabývají přípravou a realizací veřejných zakázek o odborníky schopné přesně formulovat zadání a budeme provádět kontrolu kompletnosti a kvality projektové dokumentace před zveřejněním zakázky.
  • Předmět veřejné zakázky musí být předem projednán v příslušných výborech a komisích samosprávy. Projekty musí být ve výborech a komisích projednány v rozpracovanosti.

Bez odborného dozoru to nejde

  • Součástí smluv na projekty bude vždy autorský dozor při provádění díla a to za takových smluvních podmínek, aby jej projektant vykonával kvalitně a s dostatečnou časovou dotací.
  • Městská část zajistí kvalitní technický dozor investora na stavbách. Použije k tomu vlastní pracovníky, případně externí firmy. Vždy však s dostatečnou časovou dotací, která umožňuje důslednou kontrolu, aby stavby probíhaly kvalitně, podle harmonogramu a bez zbytečných víceprací.

Nezbytná kontrola

  • Provádění veřejných zakázek na údržbu zeleně a veřejného prostoru bude důsledně kontrolováno a městská část bude okamžitě reagovat na připomínky občanů ke kvalitě těchto služeb. Nekvalitně prováděné služby nelze platit.
  • Městská část bude kontrolovat kvalitu prací při správě nemovitostí, a bytového fondu.
Jan Jelínek
Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra