Přeskočit na obsah

Záchrana městských zahrádek – přejděme od slov k činům

Hana Heringová

Jak skončí příběh zahrádkářské osady Pod Majerovic?

Kolem zahrádkářské osady Pod Majerovic procházíte, když vyrážíte do Prokopského údolí z Jinonic nebo z Nových Butovic. Osada zde existuje od roku 1955. V průběhu 90. let se zahrádkáři snažili pozemek osady odkoupit, v roce 2003 však území získala soukromá firma. Majitel se zahrádkáře snažil nevybíravě vytlačit, nerozpakoval se ani buldozery zlikvidovat velkou část osady. Nedávno pozemek získala další firma. Plán likvidace pokračuje. Zahrádkáři už skoro dvacet let bojují za zachování osady. Část chatek využívají pro projekt Malé Emauzy, který poskytuje útočiště lidem bez domova a udržuje je tak mimo ulici. Zahrádkářům se podařilo shromáždit kolem sebe desítky sympatizantů a zájemců o zahrádkaření.

Vnímáme veřejný zájem na zachování zahrádkářské osady – zde navíc v přímém sousedství přírodní rezervace Prokopské údolí. Osady umožňují rekreovat se poblíž bydliště, utužovat sousedské vztahy, budovat vztah k přírodě a udržitelnosti napříč generacemi. Proto jsme iniciovali memorandum o zachování osady Pod Majerovic i pro příští generace a připojili se k němu s několika dalšími stranami – s Piráty, SEN21, Prahou 5 sobě a Společností proti developerské výstavbě v Prokopském a Dalejském údolí.

Společně doufáme, že příběh Pod Majerovic skončí šťastně a za pár let při procházce do Prokopského údolí uvidíme opečovávané zahrádky, třeba i včetně komunitní zahrady nebo dětského koutku zaměřeného na ekologickou výchovu.