Přeskočit na obsah

V kultuře je síla pro všední dny

Marie Ulrichová Hakenová

Quo Vadis, kulturo?

Jde především o umění, ale i o kulturu vzájemného chování.

Je třeba jasně a srozumitelně propojovat rozličné druhy umění tak, aby činily všední dny lepšími. Silněji využívat grantovou politiku v oblasti stavebních památek. Postavit se jednoznačně proti snahám o jejich devastaci, se kterou mizí architektonický ráz naší obce. Umožnit realizovat se umělcům, mnohdy známým i úspěšným ve světě a představovat jejich díla široké veřejnosti.

A především pracovat s mládeží. Jasně podporovat a motivovat studenty a pedagogy základních uměleckých škol a také výuku hudby a vztah k umění na základních školách. Napomáhat jak rozvíjení talentů, tak celoživotnímu vztahu k umění u všech.

Chceme-li budoucnost založenou na toleranci a smírném řešení konfliktů a společnost, ve kterých se celé sociální skupiny neocitají mimo hru, je podpora kultury spolehlivou cestou. Vydejme se po ní svobodně a odpovědně s vědomím, že vynaložené prostředky se vrátí nám všem.