Přeskočit na obsah

Územní rozvoj

Územní rozvoj nesmí být stálou expanzí výstavby do dosud volných míst, závodem o to, kdo se dostane dál a z území vytěží více. V omezených prostorových možnostech a narušeném životním prostředí Prahy musí být veřejný zájem hlavním kritériem pro další územní rozvoj.

Investoři musí participovat na nákladech na rozvoj obce

  • Zisk developera nesmí být založen na újmě pro obec. Metodiku výpočtu spolupodílu investorů již vypracoval Institut plánování a rozvoje i Praha 5. Je třeba jí důsledně používat a zároveň pracovat na její aktualizaci, která zohlední skutečné cenové poměry při výstavbě a to jak na straně investora, tak na straně městské části.
  • Developer se musí přiměřeně podílet na nákladech obce na rozšíření inženýrských sítí, posílení dopravní infrastruktury – silnic, parkovišť i MHD, navýšení kapacit škol a školek, sportovních hřišť, zdravotnických a sociálních zařízení i na výsadbu zeleně, která bude kompenzovat zvýšení hluku a exhalací.

Územní plán se musí respektovat, nikoliv stále měnit

  • Územní plán slouží k potřebné regulaci využití území, ne k tomu, aby jej neustále někdo měnil. Změny, které mají umožnit vytěžit z území víc, mohou být akceptovatelné jen ve zcela jasně odůvodněných případech nebo ve veřejném zájmu. 
  • Odmítáme developerské projekty v přírodních parcích a dalších zelených územích.

Přírodní parky chceme naopak rozšiřovat

  • Podporujeme koncepci města krátkých vzdáleností, které zajistí dobré životní podmínky pro všechny obyvatele a dostatečné plochy pro rekreaci v dosahu MHD. 
  • Budeme jednat o úpravách hranic přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, aby obsáhly i západní část Dívčích hradů až k Butovicím a zahrádkářskou osadu Pod Majerovic.

Méně územní expanze, více renovací

  • Chceme vracet život do centrální části Smíchova, kde chátrají desítky prázdných budov. Budeme hledat cestu jak prázdné budovy vrátit jejich účelu. Je smysluplnější vracet bydlení do města, než stavět nové budovy na jeho okraji.

Ctíme charakter jednotlivých lokalit a budeme usilovat o zachování jejich estetických a přírodních hodnot

  • Praha 5 již má pravidla pro řízení zástavby ve vilových čtvrtích, chceme je upravit i pro použití v historické zástavbě bývalých samostatných obcí, jako jsou staré Hlubočepy, Jinonice či Butovice. Nechceme, aby tato místa byla postupně vymazána z mapy a nahrazena necitlivou výstavbou bez respektu k danému místu, jeho kulturní hodnotě i místní zeleni. 
  • Chceme pravidla nejen přijmout, ale zejména vyžadovat jejich dodržování. 

Městská část musí lépe seznamovat občany s rozvojovými plány

  • Občany velice zajímá, co se má stavět v jejich okolí, ale těžko se dostávají k informacím. O rozvojových plánech a ve svém okolí se často dozvídají příliš pozdě na to, aby mohli uplatnit své právo na podání námitek. Chceme, aby městská část aktivně upozorňovala občany na rozvojové plány a stavby, mimo jiné formou rubriky v časopisu Pětka.
Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Pavel Štorch