Přeskočit na obsah

Doprava

Město pro dopravu, nebo doprava pro město? Naši potomci budou za několik desítek let hledět na plechový cirkus v ulicích dnešních měst s podobným údivem, s jakým by pozorovali člověka, který sám sobě drtí ruku ve svěráku. Uvažujme již nyní o tom, že smyslem a prioritou dopravy je být součástí komplexní kvality městského života. Nezaměňujme stále prostředek a cíl.

Plzeňskou a Vrchlického bezpečně a plynule: vše je připraveno, začněme hned

 • Plány, jak celé území pozvednout a proměnit v městskou třídu existují od roku 2017. Čekat na Radlickou radiálu nemusíme, naopak postupná realizace dopravních úprav Plzeňské a Vrchlického má radiále předcházet.
 • Realizujeme chytrá opatření pro zvýšení propustnosti křižovatky Musílkova x Plzeňská, které navrhl spolek Cibulka. 

Na Knížecí? Náměstí!

 • Dálkové autobusové linky je třeba přesunout k Smíchovskému nádraží, většinu městských linek elektrifikovat, aby se snížily emise. 
 • Na Knížecí urgentně potřebuje úpravu dopravního řešení. Toto musí být provázáno s celou koncepcí tzv. malého Smíchovského okruhu, který náměstím prochází. Tento okruh byl od počátku plánován jako dočasný. Je nejvyšší čas postupovat koncepčně, jeho dočasnost ukončit a důsledněji směrovat tranzitní dopravu na Městský okruh.

Železniční most – od bourání k opravě?

 • Nechat památku chátrat, zažádat o sejmutí památkové ochrany, poté zbořit a nahradit novostavbou? To je ve zkratce scénář, který hrozil smíchovskému železničnímu mostu. Most chceme jako ikonickou stavbu nejen Prahy 5 zachovat v její historické podobě. 

Nová 200m rampa uvolní zácpy ve Strakonické, na Barrandově a pomůže Radlické

 • Barrandovský most nepotřebuje jenom opravit, ale i zásadně optimalizovat provoz. Auta jedoucí ze Strakonické od Chuchle na Jižní spojku dokáží zašpuntovat most tak, že zácpy sahají až na Barrandov.
 • Kolizní místo na mostě zmizí díky tomu, že auta ze Strakonické nebudou blokovat provoz z Barrandova, ale jednoduše objedou sjezd do Modřanské ulice po nové rampě z jihu, viz obrázek. Uvolní se zácpy ze Strakonické a z Barrandova, radikálně se sníží nehodovost a pomůže to i Radlické. Již před stavbou Radlické radiály! Navíc optimalizace dopravního uzlu Barrandovského mostu je nutnou podmínkou stavby radiály.
 • Zasadíme se o řešení dalších nejproblematičtějších bodů Radlické radiály. Nepřipustíme realizaci Radlické Radiály bez tunelu u Tyršovy školy, nového řešení veřejného prostoru u metra Radlická a s vyloučením objízdné trasy Karlštejnskou ulicí – intravilánem Jinonic.

Menší zácpy a lepší parkování díky množství menších staveb a opatření

 • Parkovací domy potřebujeme v oblastech s nedostatkem parkování. Umístění a podobu parkovacích domů chceme plánovat v diskuzi s obyvateli a pak teprve projektovat. Ne naopak. 
 • V připravovaném velkokapacitním parkovacím domě u Smíchovského nádraží vyhradíme alespoň polovinu míst rezidentům z okolí.
 • Jinonice mají již několik let vybudovaný obchvat ulicí U Trezorky, která není lemována obytnými domy jako např. Karlštejnská. Ulice Karlštejnská a Klikatá mají být v mapách a tím i v navigacích vedeny jako místní komunikace, a ulice U Trezorky jako významná místní komunikace.
 • Podpoříme vznik náměstíčka s kruhovým objezdem v šesti ramenné křižovatce ulic Karlštejnská, Souběžná III, Na Pomezí, Klikatá, Puchmajerova, Pod Vidoulí, místo nyní plánovaných dvou malých kruhových objezdů s krátkou spojnicí. 
 • Budeme podporovat budování nabíječek i na sídlištích a před bytovými domy – a to nejen pro auta, ale i pro elektrokola, která se v naší kopcovité čtvrti dobře užijí. Podpoříme vybavenost nabíječkami v nákupním centru Anděl a v okolních podzemních garážích tak, aby přitahovaly především elektromobily.
 • Budeme urgovat dlouho připravovanou komplexní opravu Peroutkovy ulice a co nejrychleji do ní zapojíme veřejnost. Na začátku Peroutkovy jsme proti okružní křižovatce před Albertem na Malvazinkách, hrozí prodloužením cest pro pěší a omezení parkovacích míst před Albertem, stejně jako možné výsadby stromů.

Město musí být prostupné pro všechny

 • Prosadíme lepší prostupnost města pro pěší a bezmotorovou dopravu, např. stezku Motolským údolím přes Mrázovku na Pražský hrad.
 • Pokusíme se prosadit tři nové lávky propojující Slovanský, Střelecký a Dětský ostrov. 
 • Připomeneme magistrátu zapomenutý plán vybudování lávky z Císařské louky k železničnímu mostu. 
 • Budeme podporovat novou lávku přes trať k Meetfactory od Lihovaru – i kvůli novým obyvatelům. 
 • Ve Štefánikově, Lidické a na Újezdě až k mostu Legií dostanou výraznější preferenci pěší a zasadíme se o striktní dodržování preference tramvají, která je nyní často jen na značkách.
 • Ulice Na Pomezí bude především bezpečnou tepnou pro pěší a bezmotorovou dopravu pod skalami Vidoule. Zachováme jednosměrnost Na Pomezí pro auta, pouze pro MHD bude obousměrný kyvadlový provoz dálkově řídit řidič trolejbusu, příp. autobusu pomocí semaforu. 
 • Podpoříme stavbu nových tangenciálních tramvajových tratí Vypich-Motol-Stodůlky, a prověříme možnost pokračování na Barrandov.
 • Podpoříme pražskou dopravní koncepci, která má jasný cíl snížit dopravní zácpy tím, že uvnitř centrálního kordonu klesne do roku 2030 o osminu počet cest autem. Kromě směrování tranzitní dopravy na objezdné trasy k tomu přispěje podpora veřejné dopravy, zejména kolejové. 
 • Budeme maximálně podporovat hybridní, tzv. parciální trolejbusy v kopcovitém terénu Prahy 5. Výhodou parciálních trolejbusů je i minimální „zadrátování“ ulic. Využije se především již existujících sloupů osvětlení a na většině tras mimo kopců vůz jezdí na baterky.
 • Rozbité chodníky zůstávají velké téma i přes vstřícnější přístup TSK v posledních letech. Bohužel některé trvale připomínané chodníky stále trápí obyvatele. Na tyto “trvalky” se zvláště zaměříme.
 • Podpoříme již připravená opatření v oblasti cyklodopravy, která zlepší plošnou prostupnost v klidových obytných zónách a zvýší bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy

Letecká doprava nesmí zatěžovat obyvatele Prahy 5

 • Dohlédneme, aby se neprodlužovala doba revize hlavní dráhy (stačí 10 dnů v roce) tak, aby nebyla zatěžována JZ část města déle, než je nutné kvůli revizím a nepříznivému větru. 
 • Za obtěžování obyvatel Prahy 5 hlukem během přeletů způsobených odklonem příletové trasy během údržby hlavní dráhy budeme žádat po letišti Václava Havla finanční příspěvek. 
 • Budeme trvat na diskuzi k plánu vybudovat novou dráhu.
Pavel Peterka
Pavel Štorch