Přeskočit na obsah

Vít Šolle

Dobré školy všem

Učitel

KDU-ČSL

Proč má být společnost vzdělaná? Aby byla bohatá! Tak nedávno začínal v televizi diskusní pořad o školství. Tak hluboko klesla naše kultura, že školu již nevnímá jako dílnu lidskosti, ale jako cestu k bohatnutí. Odtud je jen krůček vnímat vzdělání jako individuální statek a ne jako statek veřejný, který má ten nejlepší předpoklad sloužit celé společnosti.  Městská část zřizuje školky a školy jako veřejné, pro všechny bezplatné. Važme si toho. Braňme takový vzdělávací systém. A chápejme všichni – pedagogové i rodiče –  vzdělání  šířeji.

Narodil jsem se v roce 1962 v Praze. Absolvoval jsem magisterský obor učitelství I. stupně na Pedagogické fakultě UK.  Působil jsem jako ředitel několika základních škol.  Mám čtyři dcery.  Ve volném čase se věnuji cestování, turistice, historii a rodině.  

Žiji celý život v Praze 5 a mám ke své městské části silný vztah. Proto mě vadí, že Praha 5 již dvě funkční období nemá svého starostu/starostku, který by v Praze 5 bydlel. V letech 2014–18 jsem zastával funkci místostarosty v Praze 5 s kompetencí pro školství za KDU-ČSL. Moje politika, dobré školy VŠEM, je stále aktuálnější a potřebná. 

V Zastupitelstvu MČ Praha 5 bych rád uplatnil zkušenost pedagoga, ředitele základní školy i aktivního komunálního politika v Praze 5 s politickým mottem „Demokracie a vzdělání jsou spojité nádoby, jedno bez druhého dlouho nevydrží“. Politika je druh řehole, když ji neděláte pro osobní prestiž a výhody. Mojí motivací je odpovědnost za svět, který bychom dětem a vnoučatům neměli předat v horším stavu, než v jakém jsme se do něho narodili. Myslím, že status quo není program do budoucnosti.

Chtěl bych se velmi silně zasadit za druhý stupeň ZŠ Podbělohorská, na který mají místní děti právo a také jako součást řešení problému kapacit v oblasti Cibulek.