Přeskočit na obsah

Luisa Suchochlebová

Zemi si půjčujeme od našich nástupců

Studentka

Zelení

Myslím si, že nejdůležitější je chuť zajímat se o věci, které kolem nás probíhají a zapojovat se do debat, ať už se týkají „velkých“ celospolečenských témat nebo zdánlivě malých, ale neméně důležitých problémů. Hlas mladých lidí je v řadě diskuzí paradoxně málo slyšet, ač se často jedná o problémy, se kterými se potýká a bude potýkat právě nastupující generace. Jak jinak to změnit než se samostatně do politiky zapojit.

Jsem devatenáctiletá studentka, momentálně se chystám k nástupu na vysokou školu – obor etnologie a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově. 

Třetím rokem pořádám celostátní středoškolskou soutěž Olympiáda lidských práv, v rámci níž komunikuji s neziskovými organizacemi, nevládními institucemi či ambasádami. Díky tomu jsem měla možnost načerpat mnoho dovedností a především načerpat zkušenosti cenné třeba i do politiky. V roce 2021 jsem se rozhodla vstoupit do strany Zelených, která je mi světonázorem nejblíž a v jejím zeleném duchu bych ráda viděla rozvoj Prahy 5.

Na Praze 5 bydlím deset let, konkrétně na Malvazinkách, které jsou svou architekturou a parky chloubou naší městské části. Staré architektonické skvosty a zeleň jsou ale atraktivní i pro developery a jejich nenasytné choutky. Zeleň ve městech se s narůstající klimatickou krizí vybarvuje jako jeden z nejdůležitějších prvků, jak lidem zpříjemnit pobyt v rozpáleném městě. Musíme ji chránit a rozmnožovat, nedopustit její likvidaci.

Co bych si aktuálně přála, aby se v mé čtvrti změnilo? I přes nedávnou neúspěšnou snahu o zatraktivnění plácku před Albertem bych si přála, aby se na proměně tohoto místa dále pracovalo a aby se stalo prostorem k setkávání a pohodě.