Přeskočit na obsah

Kultura

Zasadíme se o rozvoj velkého kulturního potenciálu Prahy 5, který byl dosud do značné míry nevyužit, aby se za kulturou z naší městské části nemuselo dojíždět, a to s ohledem na místní obyvatele i na návštěvníky z České republiky a ze zahraničí. Navážeme spolupráci a komunikaci se spolky, nastavíme způsob, jak jejich činnost podpořit a jak naslouchat jejich zkušenostem při rozhodování o dalším vývoji městské části.

Máme jedinečné stavební památky

  • Zkvalitníme propagaci památek na Praze 5 pro místní obyvatele i pro návštěvníky a turisty – lepší značení a informace o památkách na místě, atraktivní a přístupné informace na webu městské části, podpoříme tvorbu vycházkových tras a komentovaných vycházek.
  • Budeme usilovat o důstojné využití, dostatečnou péči a kultivované zpřístupnění usedlosti Bertramka ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pro místní i tuzemské a zahraniční návštěvníky. 
  • Podpoříme dočasné využití památek v majetku městské části ke kulturním a sousedským akcím (např. Sala terrena Na Popelce).

Hledejme nové příležitosti

  • Budeme aktivně vytvářet příležitostí pro nová kulturní centra a iniciativy formou zvýhodněného počátečního nájmu, spolupráce s městskou částí a podobně. 
  • Budeme aktivně spolupracovat a komunikovat s místními spolky o tématech, která se jich týkají – využijeme znalostí a zkušeností těch, kdo jsou aktivní v místě svého bydliště, dobře ho znají a mají zájem a snahu jej kultivovat a rozvíjet. 
  • Podpoříme zpřístupňování kulturních akcí skupinám občanů jako senioři a rodiče-samoživitelé. 

Vznikají nová prostranství

  • Budeme tlačit na developery ohledně zahrnutí kvalitního umění ve veřejném prostoru při plánování nové výstavby. 
Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová
Luisa Suchochlebová