Přeskočit na obsah

Otevřená radnice

Spoluúčast občanů na samosprávě nekončí okamžikem uzavření volebních místností. Naopak celé nadcházející volební období je prostorem pro dialog voličů s jejich zástupci na radnici. K výměně názorů slouží výbory, komise a veřejná projednání. Dosavadní konfrontační koncept “my versus oni” selhává před výzvami současné doby. Samospráva založená na důvěře a otevřenosti je možná a nutná. 

Podpořme účast veřejnosti

  • Zasadíme se o to, aby zasedání zastupitelstva začínala od 13:00 s pevným blokem pro vystoupení občanů od 17:00, aby občané mohli zasedání sledovat a kvůli vystoupení se nemuseli uvolňovat z práce. Veřejná zasedání výborů se budou konat v odpoledních hodinách.
  • Vystoupení občanů v rámci jednání zastupitelstva je důležitým prostorem pro diskusi. Upravíme jednací řád zasedání zastupitelstva tak, aby právo na vystoupení občanů i zastupitelů bylo nezpochybnitelné.

Informace jasné a přehledné

  • Dokumenty z jednání orgánů (zápisy, usnesení) budou na webu radnice umístěné na viditelném, jednoduše dostupném místě.
  • Všechny dokumenty zveřejňované na webu radnice (usnesení, úřední deska) budou v prohledavatelném formátu a dobře čitelné.
  • Zasadíme se o to, aby se z radničního časopisu Pětka stalo čtivé médium s dostatečným prostorem pro vyváženou prezentaci chystaných projektů a opoziční názory občanů a zastupitelů, ne jen prostředek pro sebeprezentaci momentální koalice. Zavedeme možnost časopis odebírat elektronicky prostřednictvím elektronické pošty.
  • Přehodnotíme využití, přínos a investice do časopisu Páťák, služby městského mobilního rozhlasu a spolupráce s Praha TV.

Prostředí kolem nás zajímá všechny

  • Nejenom informace o termínech zahájení stavebních prací ve veřejném prostoru, ale také informace o kácení a údržbě zeleně budou přístupné na stránkách úřadu bez složitého hledání.
  • Budeme využívat nejen online Geoportál na webu, ale i klasické informační panely či cedule v konkrétním místě a další prostředky, aby se informace dostaly i k lidem, kteří se nepohybují v digitálním prostředí.
  • Radnice bude na svém webu zpřístupňovat informace o aktuální kvalitě ovzduší v Praze.
  • Participativní rozpočet pokulhává v realizaci projektů. Posílíme proces hodnocení přihlášených projektů tak, aby byla správně nastavená očekávání ohledně jejich realizace.
Hana Heringová detail
Hana Heringová
Jan Jelínek