Přeskočit na obsah

Ekonomika, majetek, podnikání

Finance, kterými disponuje Praha 5, jsou prostředky k plnění veřejné služby. Městská část není ani bankovní dům, ani reklamní agentura, která z prostředků svých klientů hradí svou prezentaci. Klienty městské části jsou všichni její občané a finanční prostředky má svěřeny k tomu, aby pro občany kvalitně zajišťovala služby, které oni sami, ani soukromá sféra zajistit nemohou. Kritériem tedy není maximalizace výnosu, ale kvalita, dostupnost a dlouhodobá udržitelnost těchto služeb, které přispívají ke spokojenému životu občanů MČ Prahy 5. Z těchto východisek budeme přistupovat ke správě svěřených finančních prostředků a tvorbě rozpočtů

Rozpočet

 • Chceme dál rozvíjet klikací rozpočet tak, aby se každý mohl podívat na to, za co radnice utrácí veřejné peníze. Pro všechny občany přehledný a transparentní rozpočet a jeho průběžné plnění.
 • Budeme navrhovat skutečně vyrovnaný rozpočet. Současná praxe, kdy jsou navrhovány schodkové rozpočty a jenom neschopnost realizovat navržené investice vede k vyrovnanému závěrečnému účtu, je nepřijatelná. 
 • Participativní rozpočet se změnil v populistický kabaret. Zaměříme se nejprve na dokončení již vybraných projektů. Kritériem pro výběr nových projektů bude především jejich prospěšnost v daném místě.

Investice

 • Investice jsou základním předpokladem rozvoje Prahy 5. Vypracujeme jejich dlouhodobý plán, který stále přes řadu silných prohlášení chybí. 
 • Prosadíme větší spolupráci v oblasti investic jak s hlavním městem Prahou, TSK, ale i developery, kteří na Praze 5 staví nové byty. Praha 5 potřebuje masivní investice do řady různých oblastí, od školství, přes zeleň, až například po chodníky. 
 • Zásadní jsou investice do školství. Prioritou investic jsou školy pro Cibulky a oblast Podbělohorské v Košířích. 
 • Zahájíme investice do projektů na ochranu klimatu, záchytu dešťové vody a využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Neméně důležité jsou i smlouvy s developery, protože není možné a udržitelné, aby městská část nesla náklady nové výstavby a developeři jen zisky. Podporujeme takové dohody, které přinesou městské části peníze na zajištění odpovídajících veřejných služeb pro nové obyvatele Prahy 5. 
 • Investice budou mít jasný harmonogram a informace o nich bude možné vyhledat na webu městské části. 

Majetek má sloužit veřejnosti

 • Praha 5 stále vlastní značný majetek. Našim cílem je, aby byl spravován řádně a transparentně. Prosazujeme, aby bylo jasné, co městská část vlastní, co jí to přináší a jaké má plány do budoucna. 

Podnikání 

 • Chceme podporovat takové podnikání, které spojuje prosperitu s udržitelností a spravedlností. 
 • Nebytové prostory Prahy 5 je třeba využít a nenechat je prázdné chátrat. Nabídkou prostorů za přiměřené nájemné oživíme drobné podnikání a obchod v místech, kde občanům tyto služby chybí. 
 • Vytvoříme mapu chybějících služeb v Praze 5 na jejímž základě budeme nabízet nebytové prostory ke konkrétní potřebné službě v daném místě za zvýhodněných nájemních podmínek. 
 • V Praze chybí řemeslníci. Zájem o volbu řemeslného povolání podpoříme příspěvky na vybavení dílen ve školách, podporou pracovní výchovy, odborných exkurzí a školních řemeslných soutěží. 
Jan Jelínek
Pavel Štorch