Přeskočit na obsah

Důvěra v samosprávu stojí na kvalitním školství

Vít Šolle

Školská politika radnice Prahy 5 pod vedením paní starostky Zajíčkové se stala zdrojem největších konfliktů komunální politiky v končícím volebním období. To je „obdivuhodný“ výkon. Paní místostarostka, později starostka, nenavázala na existující dokumenty a fakta, ale předložila vlastní „koncepci“, která překvapivě konstatovala, že kapacity škol a školek jsou naddimenzované. Mluví o potřebě úspor ve školství dokonce i za cenu, že ředitelky mateřských škol budou na jedno místo přijímat dvě děti a žádat si o výjimku, aby mohly naplňovat třídy na 28 dětí, což je o 4 více, než stanovuje norma.

„Trnem v oku“ je v koncepci i přijímání dětí dvouletých do mateřských škol. Ruší ustavené spádové obvody školek, které rodičům zajišťovaly právo na přijetí v blízkosti bydliště s tvrzením, že jeden spádový obvod podnítí konkurenční prostředí mateřského školství v Praze 5. Rozpracováním úkolů pověřuje starostka paní Drmotovou, která jako bývalá vedoucí odboru školství stála za snižováním školských kapacit v Praze 5.

Koncepce v samém závěru prozradí, oč tu ve skutečnosti běží. Stanovuje za cíl vytvářet podmínky ke vzniku soukromých zařízení, například nabídkou vhodných nebytových prostor. Veřejné školství v Praze 5 začala řídit budovatelka a aktivistka školství soukromého. Střet zájmu se stal symbolem funkčního období 2018-2022. Na potřebu navýšit kapacitu základního školství v oblasti Cibulek upozornila již demografická studie zadaná v rámci Místního akčního plánu, který vzalo na vědomí předchozí Zastupitelstvo MČ Praha 5 na jaře roku 2018. Minulá rada stačila ještě zahájit jednání o pozemcích se SK Uhelné sklady a požádala hlavní město Prahu o svěření pozemků. Rovněž připravila záměry navýšení kapacit mateřských škol na Cibulkách.

Na podzim roku 2018 po komunálních volbách převzala za vývoj odpovědnost nová koalice a jednání s hlavním městem bylo tak neobratné, že výsledek (zatím spíše příslib směny pozemků pro výstavbu nové školy) se dostavil až za 4 roky. Situace mezitím začala být neúnosná. Možnost dát k dispozici alespoň část objektu bývalé základní školy na Plzeňské, který paní starostka Zajíčková využívá pro soukromé podnikatelské zájmy, je zjevně nepřijatelná a situace rodičů a dětí v oblasti Cibulek zůstává vyhrocená.

Přesto, nebo právě proto, se paní starostka, která veškeré své úsilí věnuje svému politickému postupu a sebeprezentaci, neváhá chlubit navýšením kapacit o 440 dětí od roku 2019. Jenže půdní vestavba v ZŠ Tyršova, přístavba ZŠ Waldorfská i rekonstrukce objektu bývalého Česko-rakouského gymnázia ve prospěch ZŠ Drtinova byly zasmluvněné a vybojované projekty z předchozího volebního období. Současná radnice se naopak může pochlubit jen nereálnými a nerealizovanými projekty přístavby ZŠ Podbělohorská či dočasné školy v areálu Tellus, které představují promarněný čas a peníze.

 Zmatek a zmar bohužel není jediný plod práce stávající starostky s kompetencí pro školství. Především je to ztráta důvěry mezi občany a vedením radnice, mezi vedením radnice a Úřadem městské části, mezi pedagogy a řediteli škol a školek v Praze 5. Praha 5 si po podzimních volbách zaslouží starostu nebo starostku, která se o svoji městskou část stará, žije v ní a svoji práci na radnici nevnímá jako žebřík osobní kariéry či nástroj soukromého podnikání ve školství.